Välkommen till oss på Kungssmide i Värö AB

Vi är certifierade enligt 3834-2 och 1O9O-1 och vår strävan är att tillgodose;

Kunds efterfrågan på helhetslösningar

Teknisk lösning på kunds produkter

Service till kunds industri

Beställning på tillskärning av detaljer

 

 

Våra ledord/Affärside

Kungssmides idé är att utveckla, producera och leverera svetsade stålkonstruktioner
samt att ha hög tillgänglighet och hög servicegrad till våra kunder.

Affärsiden omprövas regelbundet och anpassas till de större förändringar som beslutas.